+976 ulemj@ulemj.com

M.TP214 Автомат удирдлагын онол хичээлийн лабораторын ажил

Түгээх
M.TP214 Автомат удирдлагын онол хичээлийн
лабораторын ажил


M.TP214 “Автомат удирдлагын онол” хичээлийн лабораторын ажил нь хичээлийн хувиарийн дагуу 4 цагаар нийт 4 удаа орно.
Лабораторын ажил нь дараах журмын дагуу явагдана:
1. Лабораторын ажлыг хийх эрх авах
2. Лабораторын стендтэй танилцаж ажилд бэлэн болгож багшид шалгуулах
3. Туршилт явуулж хэмжилт авах
4. Оюутан бие дааж хэмжилтээрээ боловсруулалт хийх
5. Лабораторын ажлын тайлан хамгаалах
Лабораторын хичээлд оролцох оюутанууд лабораторын стендvvдийн боломжид тулгуурлан багуудад хуваагдаж дараах ажлуудыг хийж гvйцэтгэнэ.
Ашиглах ном: Ц.Эрдэнэцэцэг, Д.Vлэмж “Автомат удирдлагын онол, автоматжуулалт” лабораторын хичээлийн гарын авлага


¹

Лабораторын ажлын нэр

Тэмдэглэл

1
Vндсэн туршилт ба хувьсгууруудын тодорхойломж судлах, Хєдєлгvvрийн хурдыг П хуулиар удирдах (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ 1

ҮРГЭЛЖЛЭЛ 2

2
Хєдєлгvvрийн хурдыг ПИ хуулиар удирдах (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

3
Vндсэн туршилт ба хувьсгууруудын тодорхойломж судлах, Задгай ба битvv АТС-ийг судлах (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ 1

ҮРГЭЛЖЛЭЛ 2

4
1-р савны шингэний тvвшинг П ба ПИ хуулиар удирдах (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

5
2-р савны шингэний тvвшинг П ба ПИ хуулиар удирдах (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ


2 Comment:

  1. Goldenkey8/9/10 10:04

    Dear Ulemj, it is looking very nice. Wish to you only successful in your Teaching.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.