+976 ulemj@ulemj.com

M.TP360 Автомат удирдлагын системийн шинжлэл хичээлийн лабораторын ажил

Түгээх
M.TP360 Автомат удирдлагын системийн шинжлэл хичээлийн лабораторын ажил

M.TP360 “Автомат удирдлагын системийн шинжлэл” хичээлийн лабораторын ажил нь хичээлийн хувиарийн дагуу 4 цагаар нийт 4 удаа орно.
Лабораторын ажил нь дараах журмын дагуу явагдана:
1. Лабораторын ажлыг хийх эрх авах
2. Лабораторын стендтэй танилцаж ажилд бэлэн болгож багшид шалгуулах
3. Туршилт явуулж хэмжилт авах
4. Оюутан бие дааж хэмжилтээрээ боловсруулалт хийх
5. Лабораторын ажлын тайлан хамгаалах
Лабораторын хичээлд оролцох оюутанууд лабораторын стендvvдийн боломжид тулгуурлан багуудад хуваагдаж дараах ажлуудыг хийж гvйцэтгэнэ.
Ашиглах ном: Ц.Эрдэнэцэцэг, Д.Vлэмж “Автомат удирдлагын онол, автоматжуулалт” лабораторын хичээлийн гарын авлагаЛабораторын ажлын нэр

Тэмдэглэл

1

ПИ тохируулгын хуулийн хєглєлтийн параметр: 2 савтай шингэний тvвшин тохируулах системийг Зиглер Никольсын шинжvvрээр хєглєх (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

2

Шугаман бус нєлєє ба єнцгийн байршлын тохируулга (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

3

Шугаман бус системийн тодорхойломжуудыг судлах гистерезис, vл мэдрэхvйн бvс (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)


ҮРГЭЛЖЛЭЛ

4

Шугаман бус системийн тодорхойломжуудыг судлах, эсрэг vл мэдрэхvйн бvс, ханалт (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)


ҮРГЭЛЖЛЭЛ

0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.