+976 ulemj@ulemj.com

M.TP362 Автоматжуулалтын техник хэрэгсэл хичээлийн лабораторын ажил

Түгээх
M.TP362 Автоматжуулалтын техник хэрэгсэл хичээлийн лабораторын ажил

M.TP362 “Автоматжуулалтын техник хэрэгсэл” хичээлийн лабораторын ажил нь хичээлийн хувиарийн дагуу 4 цагаар нийт 4 удаа орно.
Лабораторын ажил нь дараах журмын дагуу явагдана:
1. Лабораторын ажлыг хийх эрх авах
2. Лабораторын стендтэй танилцаж ажилд бэлэн болгож багшид шалгуулах
3. Туршилт явуулж хэмжилт авах
4. Оюутан бие дааж хэмжилтээрээ боловсруулалт хийх
5. Лабораторын ажлын тайлан хамгаалах
Лабораторын хичээлд оролцох оюутанууд лабораторын стендvvдийн боломжид тулгуурлан багуудад хуваагдаж дараах ажлуудыг хийж гvйцэтгэнэ.
Ашиглах ном: Ц.Эрдэнэцэцэг, Д.Vлэмж “Автомат удирдлагын онол, автоматжуулалт” лабораторын хичээлийн гарын авлага


Лабораторын ажлын нэр

Тэмдэглэл

1

Гэдрэг холболтын мужийг ашиглаж 1-р савны шингэний тvвшинг тохируулах (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

2

Гэдрэг холболтын мужийг ашиглаж 2-р савны шингэний тvвшинг тохируулах (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)


ҮРГЭЛЖЛЭЛ

3

Гэдрэг холболттой системийн алдааг саармагжуулах (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

4

Хєдєлгvvрийн хурдны гэдрэг холболттой єнцгийн байршлын тохируулга (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ


0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.