+976 ulemj@ulemj.com

M.TP366 Автоматикийн техник хэрэгслийн зvгшрvvлэлт, ашиглалт хичээлийн лабораторын ажил

Түгээх
M.TP366 Автоматикийн техник хэрэгслийн зvгшрvvлэлт, ашиглалт хичээлийн лабораторын ажил

M.TP366 “Автоматикийн техник хэрэгслийн зvгшрvvлэлт, ашиглалт” хичээлийн лабораторын ажил нь хичээлийн хувиарийн дагуу 4 цагаар нийт 4 удаа орно.
Лабораторын ажил нь дараах журмын дагуу явагдана:
1. Лабораторын ажлыг хийх эрх авах
2. Лабораторын стендтэй танилцаж ажилд бэлэн болгож багшид шалгуулах
3. Туршилт явуулж хэмжилт авах
4. Оюутан бие дааж хэмжилтээрээ боловсруулалт хийх
5. Лабораторын ажлын тайлан хамгаалах
Лабораторын хичээлд оролцох оюутанууд лабораторын стендvvдийн боломжид тулгуурлан багуудад хуваагдаж дараах ажлуудыг хийж гvйцэтгэнэ.
Ашиглах ном: Ц.Эрдэнэцэцэг, Д.Vлэмж “Автомат удирдлагын онол, автоматжуулалт” лабораторын хичээлийн гарын авлага

¹

Лабораторын ажлын нэр
Тэмдэглэл

1

1 савтай тvвшний системийн унтралтын зэрэг, долгионы єргєнийг тодорхойлох замаар хєглєх (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

2

Тохируулгын П ба ПИ хуулийг хєглєлтийн параметр тодорхойлох (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

3

Єнцгийн байршлын тохируулга (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

4

Тохируулгын П ба ПИ хуулийг хєглєлтийн параметр тодорхойлох (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ


0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.