+976 ulemj@ulemj.com

M.HD336 Кондиционер ба хөргөлтийн системийн автоматжуулалт хичээлийн лабораторын ажил

Түгээх
M.HD336 Кондиционер ба хөргөлтийн системийн автоматжуулалт

ЛАБОРАТОРЫН ХИЧЭЭЛИЙН ТЄЛЄВЛЄГЄЄ

M.HD336 Кондиционер ба хөргөлтийн системийн автоматжуулалт
хичээлийн лабораторын ажил нь хичээлийн хувиарийн дагуу 4 цагаар нийт 4 удаа орно.

Лабораторын ажил нь дараах журмын дагуу явагдана:

1. Лабораторын ажлыг хийх эрх авах

2. Лабораторын стендтэй танилцаж ажилд бэлэн болгож багшид шалгуулах

3. Туршилт явуулж хэмжилт авах

4. Оюутан бие дааж хэмжилтээрээ боловсруулалт хийх

5. Лабораторын ажлын тайлан хамгаалах

Лабораторын хичээлд оролцох оюутанууд лабораторын стендvvдийн боломжид тулгуурлан багуудад хуваагдаж дараах ажлуудыг хийж гvйцэтгэнэ.

Ашиглах ном: Ц.Эрдэнэцэцэг, Д.Vлэмж “Автомат удирдлагын онол, автоматжуулалт” лабораторын хичээлийн гарын авлага


Лабораторын ажлын нэр

Тэмдэглэл

1

Vндсэн туршилт ба хувьсгууруудын тодорхойломж судлах (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

2

Хєдєлгvvрийн хурдыг П хуулиар удирдах (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

3

Хєдєлгvvрийн хурдыг ПИ хуулиар удирдах (CE110 Хєдєлгvvрийн хурд тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

4

Vндсэн туршилт ба хувьсгууруудын тодорхойломж судлах (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

5

1-р савны шингэний тvвшинг П ба ПИ хуулиар удирдах (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

6

2-р савны шингэний тvвшинг П ба ПИ хуулиар удирдах (CE105 Тvвшин тохируулах стенд)

ҮРГЭЛЖЛЭЛ


0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.