Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Дулааны хэмжил хэмжүүр хичээлийн лабораторын ажлын заавар

Зохиогч: Ц.Жамбалсамбуу, Д.Үлэмж, Цолмон
Нэр: Дулааны хэмжил хэмжүүр хичээлийн лабораторын ажлын заавар
Хэвлэгдсэн он: 2009 он
Хуудас: 170
Худалдаалах хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр 323 тоот өрөө