Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Matlab программ хангамж

MATLAB програм хангамжийг 1970-аад оны vед Шинэ Мексикийн Их Сургууль (University of New Mexico) ба Станфордын Их Сургуульд (Stanford University) шугаман алгебр ба тоон анализийн тооцоо хийхэд хэрэглэх зорилготой зохиожээ. MATLAB хэмээх нэр нь “Matrix Laboratory”-ээс vvсэлтэй. Єнєє vед MATLAB-ийг хэрэглээний математикийн салбар болон инженерийн тооцоонд єргєн хэрэглэж байна.
MATLAB-ийн гол vндэс нь хэмжээг нь илэрхий зарлах шаардлагагvй матриц юм. Ийм учир богино хугацаанд тооцоо хийх боломжтой юм. MATLAB-г хоёр янзаар ашигладаг.


Vvнд:
  • Интерактив горим
  • Программын горим
Их хэмжээний тооцоо хийх шаардлагатай бол програмчлалын хэл болгон ашиглах шаардлагатай ба ингэснээр олон тооны зааврыг m-файлд хадгалдаг. m-файл нь ASII кодны файл юм. Иймд текстийн редактороор (editor) vvсгэсэн файлын нэрийг командын цонхонд єгч дуудахад програм ажиллана. С ба Fortran хэлний програмыг MATLAB-ийн “mex-File” хэлбэрээр ажиллуулах боломж мєн байдаг.