Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Салхин турбин яаж ажилладаг вэ?

Энэхүү салхин турбин нь далайн эргээс зайдуу газар ажиллах зориулалттай бөгөөд цамхагийн өндөр нь 92 метр, роторын диаметр 110 метр, далавчны урт 53 метр бөгөөд аеродинамикийн хамгийн төгс шийдэл өөртөө агуулсан. Салхин турбин нь хамгийн ихдээ 4 мегаватт цахилгаан эрчим хүч гаргадаг юм.
Generator: 90 тонны жинтэй 6 метр диаметр бүхий соронзон цагирагтай энэхүү генератор нь одоогоор дэлхийд хийж чадах хамгийн том генератор юм. Салхин турбины далавч минутанд 8-аас 20 удаа эргэх бөгөөд түүний эргэлтийн хүчийг дамжуулагч арааны тусламжтай генераторт шилжүүлэн цахилгаан үүсгэдэг байна.
Electrical Circuitry: Янз бүрийн давтамжтай цахилгаан гүйдлийг тогтворжуулагч хувьсгуур ажиллан цахилгаан эрчим хүчийг тогтворжуулдаг байна.
Pitch Controller: Салхин турбины далавчийг автоматаар эргүүлэн янз бүрийн өнцгөөр байршуулах зориулалттай автомат тохируулгын төхөөрөмж.
Blades: Нягтруулж сайжруулсан органик бодисоор хийсэн салхин турбины далавч.

Салхин турбин яаж ажилладаг вэ?

Салхины хурд болон зүг чиг тодорхойлогч мэдрүүрээс салхины мэдээлэлүүд автомат төхөөрөмжид ирэх бөгөөд түүний мэдээлэлд үндэслэн салхин турбины далавчыг хамгийн их үр ашигтай салхины чиглэл рүү моторын тусламжтай байрлуулж тавьдаг. Салхины тусламжтай 3 далавч нь 1 цагт 11-ээс 112 километр зай туулан дамжуулагч механизмын тусламжтай салхин турбины далавчны гол эргэлдэх хөдөлгөөний үр дүнд үүссэн механик энергийг генераторт шилжүүлдэг байна. Генераторын гол зэс ороомог дотор эргэлдсэнээр ороомогт индукц үүсэж цахилгаан гүйдэл үүсдэг байна. Үүсэн гарсан эрчим хүчийг тогтворжуулан цахилгаан дамжуулах сүлжээнд өгсөнөөр салхин турбины ажил дуусаж байна. Эх дэлхий маань хүлэмжийн хийн ялгаралтанд өвдөг сөхөрөн агаарын дундаж температур жил ирэх бүр өндөр болж байгаа энэ үед бид сэргээгдэх эрчим хүчийг зөв зохистой хэрэглэж чадвал олон зүйлийг өөрчилж чадна.