Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Дэлхийн хамгийн анхны робот хөл

Одоо ч юм хөгжөөд "амар" болж дээ. Хэсэг эрдэмтэд тахир дутуу хөл нь мэдээ алдсан явж чаддаггүй хүмүүст зориулан REX робот хөл зохион бүтээсэн байна. Хэрэглэгч өөрөө робот хөлөө удирдлагын самбар ашиглан удирдах юм. Энэхүү робот хөл нь 150 мянган долларын үнэтэй байгаа нь эрдэмтэдийн асуудал болоод байна. REX робот хөлийг 2011 оны дунд үеэр олон нийтийн зах зээл дээр гаргах бодолтой байгаа ажээ. Доорхи дүрс бичлэгийг сонирхоно уу.