Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Германы сансар судлалын агентлагын бүтээсэн робот

Германы сансар судлалын агентлагын бүтээсэн робот нь хоёр хөл дээрээ төвөггүй явдаг юм байна.