Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

NASA-гийн сансар судлаачдын ирээдүйн хувцас

Oceaneering International компани NASA-д зориулан шинэ төрлийн ирээдүйн сансар судлаачдын хувцас хийж байна. Тэдний судалгааны ажилд болон амьдрах хэв маягт нь тохирсон шинэ төрлийн хувцас шаардлагатай байгаа бөгөөд Олон улсын сансарын станцад (International Space Station) холбогдох гаригт газардах гэх мэт олон ажиллагаанд зориулагдсан байх гэнэ.