Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Tokyo хотын Urban фермер

Tokyo хотын томоохон businnes-ийн дүүргийн тэнгэр тулам office-ийн ажилчид Urban хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэнгүүд болцгоосон байна. Тэд office-ийнхаа 90 орчим метр квадрат талбай дээр цагаан буудай тариалсан байна. Office-ийн тариан талбайгаасаа ажилчид 45 кг цагаан буудай хурааж өөрсдийн цайны газартаа өгсөн байна.