Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Touchscreen удирдлагатай mashine gun

Америкийн армийнханы хэрэглэдэг Touchscreen упирдлагатай mashine gun-ийг Израиль улсын зэвсэгт хүчнийхэн худалдан авах сонирхолтой байгаа аж. 1.5 метрийн өндөртэй hybrid хөдөлгүүртэй 550 кг ачаа даах хүчин чадалтай тээврийн хэрэгсэл дээр 50 голчтой М2 Touchscreen упирдлагатай mashine gun суурилагдсан аврага том байлдааны хэрэгсэл юм байна.