Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Geminoid F робот театрын тайзнаа

Роботын хөгжил бидэнд робот зөөгч, робот жолооч, робот сувилагч гэх мэт мэргэжилүүдийг орлуулахаар ч юм шиг боломж олгож байгаа бол Japan-д дахин нэг мэргэжилээр робот бэлтгэгдэж байна. Japan-ий театрын тайзнаа Geminoid F робот анхны богино хэмжээний үзүүлбэрт оролцосн байна. Гэвч энэ робот нь хараахан бүрэн гүйцэт төгс хувилбараа олоогүй л байгаа гэнэ. Одоогоор Geminoid F жүжигчиний чадвар сайжраагүй тул тайзан дээр зөвхөн сууж үзүүлбэрээ үзүүлж байна. Түүний чадварыг сайжруулж чадах юм бол android төрлийн роботуудаас хамгийн анхны тайзны дүрийг бүтээж болох юм.