Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Indicator-той шархны боолт

Germany-ий эрдэмтэд шархны шинэ төрлийн боолтыг санаачлан бүтээсэн байна. Энэхүү шархны боолт нь өвчтөны шарханд халдварын шинж тэмдэг илрэх үед боолтны өнгө нь хөх ягаан өнгөтэй болж өөрчлөгддөг байна. Шинэ шархны боолтыг Munich-ий Fraunhofer судалгааны хүрээлэнгийн эрдэмтэд бүтээжээ. Эрүүл шархгүй хүний арьсны хүчиллэг шүлтийн харьцаа нь (pH) 5-аас 6-ийн хооронд байдаг аж. Тэгвэл энэхүү хүчиллэг шүлтийн хэмжээ нь халдвар авсан арьсанд 6,5-аас 8,5 хүртэл өөрчлөгддөг бөгөөд энэ үед шинэ шархны боолт нь өнгөө хувиргадаг хэмээн Dr. Sabine Trupp танилцуулжээ.