Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Russia сансарын хог хаягдал цэвэрлэнэ

Russia сансарын хог хаягдал цэвэрлэдэх бодит төсөл хэрэгтэй хэмээн мэдэгдэж тодорхой хэмжээний мөнгө төсөвлөсөн байна. Уг төсөлдөө Russia’s space corporation 2 тэрбум америк доллар зарцуулна гэсэн байна. Хятад улсад болсон шиг сансарын хог хаягдал ямар нэгэн суурин газар унгахгүйгээр агаарт шатаах эсвэл хоосон газар, далай тэнгист унагаахаар төлөвлөж байгаа аж. Энэхүү төсөл нь хүн төрлөхтөн сансар судлалын ажлаа үргэлжлүүлэхэд маш чухал үүрэгтэй бөгөөд уут хэлбэрийн сансарын хог цуглуулагчаа 2020 он гэхэд туршина хэмээжээ.