Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Space station 10 жил

Олон улсын сансарын станц (International Space Station) дээр хүн суурьшиж эхлээд 10 жил өнгөрчээ. 2000 оны 11-р сарын 02-ны өдөр International Space Station-ын ахмадаар Bill Shepherd нислэгийн инженер Sergei Krikalev, Yuri Gidzenko нар ажиллаж амьдарч судалгааны ажлаа эхлэсэн байна. Энэ хугацаанд Олон улсын сансарын станцад (International Space Station) 200 судлаачид зочилж, 15 үндэстэний багаж тоног төхөөрөмж суурилагдаж 600 гаруй эрдэм шинжилгээний туршилт судалгаа хийгдсэн байна. Өнгөрсөн долоо хоногын байдлаар Олон улсын сансарын станц (International Space Station) нь Зөвлөлт холбоот улсын МИР сансарын станцаас ажилласан хоногоороо гүйцэд түрүүлсэн байна. Зөвлөлт холбоот улсын МИР станц нь 1989 оны 9-р сарын 8-аас 1999 оны 8-р сарын 28-ны өдөр хүртэл ажиллаж байсан байна. Үнэхээр сүрдмээр байгууламж байхаа хажуунаас нь харвал.