Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Цэргийн зориулалттай mashine

Boston Dynamics Big Dog
Хэцүү бэрх 20 гаруй km замыг туулах чадвартай байлдааны зориулалттай Boston Dynamics Big Dog.
Honeywell XM 156
Энэхүү жижиг нисдэг mashine нь дайсны хөдөлгөөн үйл ажиллагаа бүрийг хянахад зориулагдсан.
Robotic Technology EATR
Тактикийн зориулалттай хөрөөдөгч mashine.
Samsung Techwin SGR-1
Өмнөд Korea өнгөрсөн жилээс эхлэн хилийн харуул хамгаалалтандаа энэхүү mashine-ыг ашиглах болсон. Хил зөрчигч илэрсэн даруйд тэсрэх бөмбөг шидэж хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай.
Israel Institute of Technology Virob
Хүний veins болон arteries-ын судас шиг жижигхэн хөндий хоолойгоор мөлхөх чадвартай.
Brigham Young University Wisar
Эзгүй хээр талд аврах ажиллагаа болон газар нутгын байдлыг тандан судлах зориулалттай mashine.
Cardiorobotics Cardioarm
Мэс заслын зориулалттай robot.
U.S. Air Force Anubis
Устгахад төвөгтэй байг устгахад болон ачаа тээврийн зориулалттай жолоочгүй нисэх онгоц.