Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Google art project

Google’s Street View технологийн тусламжтай бид алс холын орнуудаар аялаж гайхамшигтай цэцэрлэгт хүрээлэн барилга байгууламжийг шимтэн үзэх боломж олгосон билээ. Тэгвэл бидэнд дэлхийн гайхамшигтай уран зургын галлерей үзэх боломжийг Google art project олгож байна. Та ямарч үнэ хөлс төлөлгүйгээр дэлхийн алдартай 17 музейд аялах боломжтой болжээ. Жишээ нь London’s National Gallery, Florence’s Uffizi Gallery, New York’s Metropolitan Museum of Art, Amsterdam’s Rijksmuseum гэх мэт музейгээр virtial аялал хийж ямарч өнцгөөр уран зургуудыг шимтэн үзэх боломжтой юм. Хэрвээ та уран зургын гайхамшигтай ертөнцөөр аялахыг хүсвэл http://www.googleartproject.com/ хуудсанд хандана уу.