Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Festo robot цахлайн нислэг

Зураг дээр бид robot цахлай шувууг харж байна. Шинэ загварын энэхүү robot шувуу нь газраас өөрөө хөөрч тэнгэрт дүүлэн нисэх ба төвөггүй газардаж чадахаар зохион бүтээгдсэн байна. Robot шувууны хөдөлгөөн бүр нь цахлай шувууны хөдөлгөөнөөс санаа авч хийсэн. Germany-ийн Festo компани America болон Европын холбооны улсуудын хэд хэдэн их сургуулийн эрдэмтэдтэй хамтран энэхүү robot цахлайг бүтээсэн байна. Шувуу нь бүх талаараа яг л бодит мэт мэдрэмж төрүүлэхүйц болсоныг дүрс бичлэгнээс үзнэ үү.

Festo robot цахлай хэрхэн яаж ажиллаж байгааг та дараах хөдөлгөөнт загварчлалаас харж болно.