Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Ирээдүйн Airbus ийм болно

Ирээдүйн airbus-д та гольф тоглож коктейл баранд тухлан, хурал зөвлөгөөний ажилаа ч амжуулах боломжтой. Мөн зорчигчын суудал тус бүрт interactive дэлгэц байрлуулсан, онгоцны тааз нь нэвт гэрэлтдэг тусгай зориулалтын шилээр хийгдсэн бөгөөд орчин тойрноо ажиглан зорчих боломжтой юм. Airbus-ийн шинэ загвар нь түлш бага зарцуулдаг хөөрөх болон газардах үеийн зорчигчдод үзүүлэх дуу чимээний түвшин бага гэх мэт олон давуу талуудыг өөртөө агуулсан.
Энэхүү шинэ загварын airbus 2050 он гэхэд хийж дуусгахаар төлөвлөж байгаа аж. Дүрс бичлэгнээс шинэ airbus-ийн доторх хэсгийг үзнэ үү.