Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Atlantis хөлгийн зөөвөрлөгч пуужинд байрлуулсан камер

Сансрын Shuttle хөтөлбөрийн Atlantis хөлгийн сүүлчийн нислэгийн үеэр зөөвөрлөгч пуужинд камер байрлуулсан байна. Уг камерын тусламжтай нислэгийн үеийн гайхалтай дүрс бичлэгийг үзэх боломж бидэнд олджээ.