Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

L&A design группын бүтээн байгуулах гайхамшигтай гүүр

L&A design групп Хятадын Jiangsu мужийн Wuxi Xidong цэцэрлэгт хүрээлэнгий хойд болон өмнөд хэсгийг холбосон гайхамшигтай гүүр барихаар төлөвлөсөн байна. Энэхүү гүүрийн зориулалттай жижиг хэмжээний арал дотор орчин үеийн тохилог үйлчилгээний төвүүд ажиллах бөгөөд үзэгдэх орчин нь нэлдээ ус байхаар баригдах аж.