Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Төгсөгчдөд баяр хүргье

2010 оны 1-р сарын 8-ны өдөр ШУТИС-ийн харъяа ЭХИС-ийг Дулааны процессын автоматжуулалт мэргэжлээр төгсөх ангийн 11 оюутанууд дипломын ажлаа амжилттай хамгаалсанд баяр хүргье.