Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Мехатроникс гэж юу вэ?

Мехатроникс инженер нь Механик инженер, Электроник инженер, Компьютер инженер, Автоматик инженер гэсэн мэргэжилүүдийн нэрнээс үүсэлтэй бөгөөд эдгээр салбаруудын бүх давуу талуудыг өөртөө агуулсан нэгдмэл шинэ мэргэжил юм. 1969 онд Япон улсын Яскава компаны инженер Тэтсуро Мори, Живешвар Шарма нар энэхүү мэргэжилийг сэдэж олсон байна.
Мехатроникс инженер нь дараах салбар шинжлэх ухаануудыг судласан байх ёстой. Үүнд:
  • Механик ба материал судлал
  • Электроник
  • Компьютер
  • Автоматик зэрэг эдгээр мэргэжилүүд багтдаг.

Орчин үед мехатроникс нь дараах салбаруудад их өргөнөөр ашиглагдах болжээ. Үүнд:
  • Машин механизм
  • Автоматжуулалт ба робот техник
  • Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
  • Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
  • Био анагаах
  • Алсын удирдлага гэх мэт.
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болохыг хүсвэл WIKIPEDIA, WWW.ULEMJ.COM

Хүндэтгэсэн
Д.Үлэмж