Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Олон хүрээт автомат тохируулгын системийн тооцооны аргачлал

bЗохиогч: Д.Түвшинбаатар, Д.Даваадорж, Д.Үлэмж
Нэр: Олон хүрээт автомат тохируулгын системийн тооцооны аргачлал
Хэвлэгдсэн он: 2009 он
Хуудас: 170
Худалдаалах хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр 323 тоот өрөөБҮЛЭГ №1 Тохируулгын объектын динамикийн математик загварыг туршилтын үзүүлэлтээр гаргах арга
БҮЛЭГ №2 Нэг хүрээт систем дахь нэг маягын регуляторуудын хөглөх параметруудын оновчтой утгыг тодорхойлох тооцооны аргууд
БҮЛЭГ №3 Мэдээлэлийн нэмэлт суваг бүхийн автомат тохируулгын системийн динамикийн тооцоо
БҮЛЭГ №4 Гурван импульстэй автомат тохируулгын системийн динамикийн тооцоо