Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Эрдэнэтийн УБV-ийн зэсийн баяжмалыг хатаах технологийн процесс автоматжуулалтын объект болох нь