Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Автомат удирдлагын онол хичээлийн лабораторын ажлын гарын авлага

Зохиогч: Ц.Эрдэнэцэцэг, Д.Үлэмж
Нэр: АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН ОНОЛ, АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ХИЧЭЭЛИЙН ЛАБОРАТОРЫН АЖЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
Хэвлэгдсэн он: 2010 он
Хуудас: 180
Худалдаалах хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр 323 тоот өрөө