+976 ulemj@ulemj.com

Автомат удирдлагын онол хичээлийн лабораторын ажлын гарын авлага

Түгээх
Зохиогч: Ц.Эрдэнэцэцэг, Д.Үлэмж
Нэр: АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН ОНОЛ, АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ХИЧЭЭЛИЙН ЛАБОРАТОРЫН АЖЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
Хэвлэгдсэн он: 2010 он
Хуудас: 180
Худалдаалах хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр 323 тоот өрөө

0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.