Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

The MATLAB Technology Tour 2010 эхэллээ

The MATLAB Technology Tour 2010 хөтөлбөр энэ оны 4,5 болон 6-р саруудад явагдах юм байна. Уулзалтуудын үеээр Matlab программ хангамжийн шинэ боломжуудтай танилцах , техникийн туслалцаа авах гэх мэт өргөн боломжийг таньд олгох юм байна. Хөтөлбөр хаана хэзээ болох талаар болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг доорх холбоосноос авна уу.