Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Matlab R2009b программ хангамжийн PID регуляторын хөглөлтийн параметр сонгох блок шинэчлэгдлээ

Matlab программ хангамж бидний онол практикийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлж судлах өргөн боломжуудыг цаг алдалгүй буй болгодогоороо давуу талтай. Бидний практикт хэрэглэгддэг объектуудын загварыг математик загварчлалын аргаар бий болгож үр дүнд шинжилгээ хийж судлахад маш өргөн боломжтой. Тэгвэл Matlab R2009b программ хангамж бидэнд илүү хялбар загварчлах боломжуудыг олгосоор байна. Түүний нэг нь тохируулгын PID controller-ийн блокын цэсэнд automated tune буюу автоматаар хөглөлтийн параметр сонгох мөн автоматжуулалтын чанарын үзүүлэлтийн нэг гол үзүүлэлт болох хэт тохируулгын талаар илүү дэлгэрэнгүй хялбар байдлаар үзүүлсэн байна. Илүү их дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.