+976 ulemj@ulemj.com

Нарны эрчим хүчээр ажилладаг нисэх онгоц

Түгээх
Төсөл эхэлсэнээс хойш 7 жилийн дараа нарны эрчим хүчээр ажиллах нисэх онгоц 26 цаг тасралтгүй шөнийн нислэг хийж чадсан байна. 60 метрийн урттай далавчинд нийт 10 мянга гаруй нарны плат суурилуулсан. Өчигдөр өглөө нисэгч Borshberg 8500 метрийн өндөрт 10 мянган нарны платын тусламжтай агаарт хөөрсөн байна. Өдрийн цагт онгоц нарны эрчим хүчийг ашиглан ниссэн бол шөнийн цагаар нөөцөлсөн эрчим хүчээрээ нислэг хийсэн байх юм. Миний хувьд ирээдүйн нисэх онгоц иймэрхүү болчихийг үгүйсгэхээргүй л туршилт болсон байна.


0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.