Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Bird's eye хиймэл дагуулаас авсан зураг

Хүрээлэн байгаа орчны судалгааны төв Bird's eye хиймэл дагуул ашиглан байгаль орчинд уул уурхай, газар тариалан, хотжилт хэрхэн нөлөөлж байгааг зургаар үзүүлсэн байна.
Эрчимжүүлсэн хөдөө аж ахуй Калифорн мужийн уулын хөндийг бүхэлд нь өөрчилсөн байна
1984 оноос өнгөрсөн жил хүртэлх Лас Вегас хотын харьцуулсан зураг хотжилт хэрхэн тэлж байгааг харуулсан байна
Tennessee цахилгаан станц гол орчмын газар нутгыг бохирдуулсан байна
Байгалын хий газрын тосоор баялаг нутагт өрөмдлөгө хийсний дараах дүр
зураг