Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Автомашин тоормослох үед эрчим хүч гаргаж авч болно

Та автомашиныхаа тоормосны гишгүүр дээрээ гишгиж зогсох үед эрчим хүч гаргаж авч болно гэнэ. Тоормосны гишгүүрийг гишгэх үеийн кинетик (хөдөлгөөнт) энергээр атом молекулуудын хөдөлгөөн бий болгон химийн урвал явагдаж эрчим хүч ялгаруулна гэнээ. Тоормос гишгэх үед ялгарсан кинетик энерги роторыг эргүүлж чадах гэнэ. Энэхүү шинэ бүтээл нь 12-120 вольт цахилгаан эрчим хүчийг гаргаж авна хэмээн найдаж байгаа юм. Эрдэмтэд энэхүү бүтээлээ автомашинд ашиглах боломжийг судалж байгаа юм байна.