Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Шотландын эрдэмтэд вискинээс био-түлш гарган авчээ

Эдинбургийн их сургуулийн эрдэмтэд өөрсдийн үйлдвэрлэсэн вискинээс био-түлш гарган авч болохыг баталсан байна. Шинээр гарсан био-түлшийг авто машинд хэрэглэхэд нэмэлт ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдэхгүй юм байна. Био-түлшийг бутил агуулсан алклоллаг вискиний хаягдлаас гаргаж авна. Гэхдээ энэхүү шинэ төрлийн түлшинд заавал 10%-д нь газрын томны бүтээгдэхүүн болох шатахууныг хэрэглэх ёстой гэнэ.