+976 ulemj@ulemj.com

Шотландын эрдэмтэд вискинээс био-түлш гарган авчээ

Түгээх
Эдинбургийн их сургуулийн эрдэмтэд өөрсдийн үйлдвэрлэсэн вискинээс био-түлш гарган авч болохыг баталсан байна. Шинээр гарсан био-түлшийг авто машинд хэрэглэхэд нэмэлт ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдэхгүй юм байна. Био-түлшийг бутил агуулсан алклоллаг вискиний хаягдлаас гаргаж авна. Гэхдээ энэхүү шинэ төрлийн түлшинд заавал 10%-д нь газрын томны бүтээгдэхүүн болох шатахууныг хэрэглэх ёстой гэнэ.

0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.