Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Финлянд улс дэлхийн хамгийн анхны "ногоон хурдны зам" барина

Финлянд улс дэлхийн хамгийн анхны "ногоон хурдны зам" барина хэмээн мэдэгджээ. Төслийнхөн хурдны зам дагуу 130 киллометр тутамд цахилгаан болон био-түлш түгээх станцуудыг барихаар төлөвлөөд байна. Төлөвлөгөөгөөр бол хурдны зам маань Финляндаас Турк орох бөгөөд 2016 он гэхэд 900 сая долларын өртөг зарцуулан баригдаж дуусгахаар төлөвлөжээ.