Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

NASA-гийн урлагийн бүтээл

АЛСААС...
СҮҮН ЗАМ
ДЭЛХИЙ МӨРГӨЛДӨХӨД
САНЧИР ГАРИГИЙН НУУЦЛАГДМАЛ ЦАГИРАГ
ГАРИГ ЭРХЭСИЙН БӨМБӨЛӨГ
ЖИЖИГ ГАРИГ СӨНӨЖ БАЙГАА НЬ