Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Шинжлэх ухаан, технологийн 2011 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу 2011 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн төслийг БСШУЯ-аас зарласан байна. Төслийн чиглэлийг эндээс харна уу.
ШУТИС-ийн судлаачдын төслийн гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулалтанд оролцох төслийн саналыг 2010 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэл ШУТИС-ийн Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн газар /ШУТИГ/ хүлээн авна.
Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч нь гүйцэтгэгчээр ажиллах төслийг “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-ыг /журмыг эндээс харна уу./ баримтлан боловсруулна.
Жич: Төслийн шалгаруулалтанд салбар мэргэжлийн эрдэмтэд хамтран оролцсон байдал болон төслийг хэрэгжүүлэх, ашиглах боломж, бусад санхүүгийн эх үүсвэр зэргийг гол үзүүлэлт болгохоор заасан байна.
Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн газар /ШУТИГ/
Т.Төрмөнх
Утас: 1033, 99 03 03 79
tormonch@yahoo.de