+976 ulemj@ulemj.com

Шинжлэх ухаан, технологийн 2011 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна.

Түгээх
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу 2011 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн төслийг БСШУЯ-аас зарласан байна. Төслийн чиглэлийг эндээс харна уу.
ШУТИС-ийн судлаачдын төслийн гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулалтанд оролцох төслийн саналыг 2010 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэл ШУТИС-ийн Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн газар /ШУТИГ/ хүлээн авна.
Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч нь гүйцэтгэгчээр ажиллах төслийг “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-ыг /журмыг эндээс харна уу./ баримтлан боловсруулна.
Жич: Төслийн шалгаруулалтанд салбар мэргэжлийн эрдэмтэд хамтран оролцсон байдал болон төслийг хэрэгжүүлэх, ашиглах боломж, бусад санхүүгийн эх үүсвэр зэргийг гол үзүүлэлт болгохоор заасан байна.
Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн газар /ШУТИГ/
Т.Төрмөнх
Утас: 1033, 99 03 03 79
tormonch@yahoo.de

0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.