Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

European Union нарны эрчим хүч ашиглалтаараа дэлхийд тэргүүлнэ

Европын холбооны эрчим хүчний судалгааны төвийнхөн дэлхийд нарны эрчим хүч үйлдвэрлэлтээрээ тэргүүлнэ хэмээн мэдэгдсэн байна. Тэд одоогоор 7 гегаватт эрчим хүчийг гарган авч байгаа юм. Нарны эрчим хүч ашиглалтаараа Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улс одоогийн байдлаар 1-р байранд байгаа бол Испани 2-р явж байгаа аж. Сүүлийн хэдэн жилд дэлхийн нийт нарны эрчим хүчний 75 хувийг Европын холбооны улсууд үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд энэхүү тоон үзүүлэлтээ цаашид хадгалсан хэвээр байх болно хэмээн мэдэгджээ.