Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Юунаас болж гуу жалга үүсэв?

Европын холбооны сансар судлалын агентлагынхан Марс гариг дээрх хачин жигтэй гуу жалга илрүүлсэн байна. Одоогоор галт уул энэхүү жалгыг үүсгэсэн байж болох эсвэл сөнөсөн тэнгисийн эрэг байж болох юм хэмээн эрдэмтэд таамаглаж байна.