Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

NASA дэлхийн хамгийн том пуужингийн хөдөлгүүр туршиж эхэллээ

Utah мужид NASA дэлхийн хамгийн том пуужингийн хөдөлгүүрийн туршилтаа эхлүүлсэн байна. Энэхүү DM-2 хөдөлгүүр нь 1,6 сая киллограмм түлхэх хүчээр пуужинг түлхэх бөгөөд 2015 оноос шинэ төрлийн сансар судлалын хөтөлбөртөө ашиглахаар тэд төлөвлөсөн байна.