Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Supermarket-уудад автомат wine түгээгүүр ажиллана

Францын Supermarket-уудад автомат wine түгээгүүр ажиллаж эхэлсэн байна. 500-1000 литр хүртэл багтаамжтай автомат wine түгээгүүр нь 2-3 төрлийн wine зарах бөгөөд нэг литрийн үнэ нь 2 доллар хавьцаа байх юм байна. Одоогийн байдлаар Францын 8 Supermarket-уудад автомат wine түгээгүүр байрлуулсан ба дараа жилээс Америкт байрлах өөрсдийн салбар Supermarket-уудад нэвтрүүлнэ хэмээн ярьж байна.