Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Lunar lander 2020 онд сарны гадаргууд газардана

NASA саран дээр газардсан хөтөлбөрийнхөө нэр хүндийг алдаж байгаа энэ үед тэд Moon base байгуулна хэмээн мэдэгдсээр байгаа. Тэднээс өрсөж Япончууд Robot Moon Base хөтөлбөрөө 2020 онд эхлүүлнэ хэмээн мэдэгдсэн. Тэгвэл сарны төлөөх өрсөлдөөнд European union оролцохоор шийдсэн байна. Зурагт харагдаж буй Lunar lander нь 8,5 сая долларын өртөгтэй бүтээгдэх бөгөөд 680 kg жинтэй ажээ. Moon base байгуулах уралдаанд дахин нэгэн өрсөлдөгч гарч ирлээ.