Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Thorium реакторын хөгжил газрын тос, нүүрсийг зах зээлээс шахан гаргах нь

Химийн үелэх системийн хүснэгтийн 90-д байрлах Thorium цацраг идэвхит элемент дээр сүүлийн үед ихээхэн хүч хөрөнгө зарцуулан судалгаа хийж байгаа юм байна. 1 тонн Thorium нь 200 тонн уран, 3,5 сая тонн нүүрсний гаргаж чадах эрчим хүчийг хангалттай гаргаж чадна хэмээн эрдэмтэд мэдэгдсэн байна. Thorium металлаар ажиллах реакторт хийж байгаа судалгааны ажил энэ хэвээрэй үргэлжилбэл ойрын ирээдүйд газрын тос болон нүүрсний хэрэглээг эрс багасгана гэжээ.