Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Toronto их сургуулийн оюутануудын нислэг

Toronto их сургуулийн инженерийн ангийн оюутанууд жигүүртэн шувууд шиг далавч нь дэвдэг онгоц зохион бүтээж туршсан байна. Ph.D зэрэг горилогч оюутан Todd Reichert-ийн энэхүү онгоц нь цагт 25 km хурдалсан байна.