Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Robocon Egypt 2010

ABU RoboCon 2010 Үндэсний роботын тэмцээн энэ жил Египет улсаас зохион байгуулж байна. Уг тэмцээний даалгавар нь пирамид бариж байгуулах билээ. Монголын үндэсний роботын тэмцээн 2010 оны 5-р сард зохион байгуулагдаж МУИС-ийн баг тамирчид ялалт байгуулан эх орноо төлөөлөн ABU RoboCon Egypt 2010-д оролцох эрх авсан. Энэ жилийн тэмцээнд манай улсын баг тамирчид Toyoto motor компаний тусгай шагналыг хүртсэн байна.