Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Disc хэлбэрийн агаарын бөмбөлөг

Australia улсын нэгэн компани өдөр цамхаг болон алс зайнд ачаа зөөх зориулалтаар Disc хэлбэрийн агаарын бөмбөлөг зохион бүтээсэн байна. 150 метрийн өргөнтэй энэхүү Skylifter агаарын бөмбөлөг нь 150 тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай. Энэхүү төсөл амжилттай үргэлжлүүлэн нисдэг зочид буудалч байгуулж болох юм гэжээ. Доор байгаа дүрс бичлэгт үүнтэй төсөрхүү төхөөрөмж байгаа юм.