Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Задгай сансар дахь solar урсгалыг ашиглана

Нарнаас дэлхий рүү тусаж байгаа гэрлээс гадна задгай сансарт хаягдаж байгаа нь их билээ. Зурагт үзүүлсэн төхөөрөмж нь Japan улсын зохион бүтээх төлөвлөгөөтэй байгаа задгай сансарт байрлах IKAROS нарны энергийн цуглуулагч далбаа юм. Хэрвээ задгай сансар дахь нарны урсгалыг (solar wind) ашиглаж чадвал сая сая гигаватт цахилгаан эрчим хүч авч болох юм. Гэвч эрдэмтэд болон зохион бүтээгчидийн шийдэж чадахгүй байгаа асуудал нь гарган авсан эрчим хүчээ яаж эх дэлхийрүүгээ авчирах вэ? Washington State University-гийн эрдэмтэд нэг шийдэл дэвшүүлсэн нь нарны урсгалын хиймэл дагуул хөөргөж (solar wind satellite) эх дэлхийрүүгээ маш том линз ашиглан эрчим хүчээ дамжуулж болох юм хэмээн мэдэгдсэн байна.