Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Russia арилжааны зориулалттай сансарын станц (CSS) хөөргөнө

Russia 2015 он гэхэд арилжааны зориулалттай space station хөөргөнө хэмээн мэдэгдэж байна. Тус станцад 7 сансарын нисгэгч баяж чинээлэг сансарын жуулчидтай хамт байрлах юм. АНУлсын Bigelow Aerospace компани нь мөн ижил 2015 он гэхэд space station хөөргөнө хэмээн мэдэгдэж байсан бол Орос ах нар тэднээс өрсөж хөөргөхөөр шийджээ. Orbital Technologies ба RSC Energia компаниуд нь станцтай төвөггүй залгагдах шинэ төрлийн технологитой Soyuz хөлгийг бэлдэж байгаа бөгөөд USA, China гэх мэт улсуудыг ардаа орхино хэмээн бардамнаж байна. Commercial Space Station (CSS) нь Олон улсын сансарын станцаас (International Space Station) ердөө 100-гаадхан километрийн зайд орших бөгөөд хөршийн харилцаа тогтоож ч болохоор байгаа хэмээн Orbital Technologies ба RSC Energia компани мэдэгдэж байна.