Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Goodbye and Thanks! WMAP хиймэл дагуул аа

Wilkinson нэрт сансрын тойрог зам судлагч хиймэл дагуул буюу WMAP нь BIG BANG буюу гаригийн асар хүчтэй дэлбэрэлт, хар нүх мөн өөр гаригуудын байгаль орчин зэргийн мэдээллийг 9 жилийн турш судалгаа хийж байгаа бөгөөд эцэстээ нарны тойрог замд хаягдахаар болж байгаа юм байна.
Тус хиймэл дагуулыг NASA болон Princeton University-ийн туршилтын багынхан 2001 онд дэлбэрсэн гаригаас үлдсэн атомаас ялгарч байгаа туяаг, сансрын өндөр давтамжтай цахилгаан соронзон долгионыг судлах зорилгоор хөөргөсөн ажээ. Энэхүү мэдээлэл нь сансар судлалд хйигдэж байсан эрт үеийн судалгаанд урьд хожид байгаагүй шинэ мэдээлэл оруулж ирсэн нь "how old is the universe?" буюу гариг ертөнц хэдэн настай вэ? гэсэн асуултанд хариулах боломж олгосон.
Энэ нь гариг ертөнцийг 13,75 billion настай гэж маш нарийн тогтоосон нь түүхэнд энэ төрлийн багажнуудаас хамгийн нарийн хэмжсэн багаж болж дэлхийн Guinness-ийн номын рекордыг тогтоожээ.
Анхны WMAP - ийн судалгаа нь 2003 онд гариг дээр өөр өөр төрлийн бодис байдаг гэдгийг нотлосон байна. Wired-ийн хэлснээр: гаригийн загварыг computer дээр хийж WMAP - ийн жинхэнэ гаригийг харж байгаатай харьцуулан таамаглал гаргасан бөгөөд сансар судлалын багийнхан гаригийн 74%-ийг хар инерги, 22,4%-ийг хар 4,6%-ийг эерэг бодис эзэлдэг нь одод гариг болж харагддаг гэдгийг харьцуулан туршиж баталжээ.

Нийтэлсэн: Админ Ц.Цэлмэг