+976 ulemj@ulemj.com

Robot хөл алхаж явахад тань туслана

Түгээх
Хоёр хөл нь мэдээ алдсан иргэд ахин хөл дээрээ явах боломжийг эрдэмтэд болон The eLegs system олгож байна. Зохион бүтээгчид энэ жилдээ судалгааны ажилаа үргэлжлүүлэн хийх бөгөөд дараа жилээс эхлэн худалдаанд гаргах бодолтой байгаа гэнэ. Thank you Berkeley Bionics.0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.