Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Robot хөл алхаж явахад тань туслана

Хоёр хөл нь мэдээ алдсан иргэд ахин хөл дээрээ явах боломжийг эрдэмтэд болон The eLegs system олгож байна. Зохион бүтээгчид энэ жилдээ судалгааны ажилаа үргэлжлүүлэн хийх бөгөөд дараа жилээс эхлэн худалдаанд гаргах бодолтой байгаа гэнэ. Thank you Berkeley Bionics.